Serwis Pojazdów
Serwis Ogumienia
Stacja kontroli
Myjnia automatyczna i bezdotykowa
Naprawy powypadkowe
Serwis tachografów
Pomoc drogowa

Witamy na naszej stronie

Właścicielem firmy „Wulkanex” jest pan Krzysztof Stapiński, związany z branżą motoryzacyjną od 1989 roku.
Serwis pana Krzysztofa działa na rynku pod wspólnym logo międzynarodowej sieci AD Serwis od roku 2005.
„Wulkanex” specjalizuje się w naprawach mechanicznych, elektromechanicznych oraz serwisie ogumienia. Najnowocześniejsze wyposażenie serwisu oraz profesjonalnie wyszkolona kadra pracowników daje gwarancję jakości i rzetelności świadczonych usług.
W oparciu o obserwacje rynku samochodowego i szybki rozwój sektora napraw blacharsko-lakierniczych firma Wulkanex postanowiła poszerzyć swoją ofertę o takowe usługi by zapewnić naszym klientom kompleksowy zakres usług

Nasze siedziby

Zobacz co robimy ...

Aktualności


Pragniemy poinformować, iż realizujemy projekt „Wzornictwo kluczem rozwoju firmy Wulkanex – wdrożenie Strategii Wzorniczej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt Nr POPW.01.04.00-18-0125/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję.

Celem głównym jest osiągnięcie przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „WULKANEX” Stapiński Krzysztof przewagi konkurencyjnej, dzięki wdrożeniu założeń zatwierdzonej Strategii Wzorniczej, w szczególności poprzez wprowadzenie na rynek usług motoryzacyjnych, nowych i ulepszonych produktów (usług), o nowoczesnym i innowacyjnym, odpowiadającym oczekiwaniom użytkowników zastosowaniu i wzornictwie, w okresie realizacji projektu.
Nasza Oferta


 • SERWIS POJAZDÓW

 • SERWIS OGUMIENIA

 • STACJA KONTROLI

 • SKLEP • MYJNIA SAMOOBSŁUGOWA

 • MYJNIA SAMOCHODOWA

 • NAPRAWY POWYPADKOWE

 • POMOC DROGOWA

Gdzie nas znaleźć

P.H.U WULKANEX FILIA SANOK

ul. Krakowska 194
38-500 Sanok

Zapraszamy w godz.:
Poniedziałek - Piatek: 7:00 - 20:00
Sobota: 8:00 - 14:00

 • wulkanex@onet.pl
 • +48 13 46-42-670
 • +48 603-934-319
 • Telefony wewnętrzne: Biuro: 21, Stacja obsługi: 23, Sklep: 26 i 28, fax: 27

ODDZIAŁ NIEBOCKO

Niebocko 67B

Zapraszamy w godz.:
Poniedziałek - Piatek: 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 13:00

 • +48 13 43-02-108

ODDZIAŁ HACZÓW

36-213 Haczów 82

Zapraszamy w godz.:
Poniedziałek - Piatek: 7:30 - 15:30
Sobota: 7:30 - 12:30

 • +48 13 43-91-724

ODDZIAŁ RYMANÓW

38-480 Rymanów
ul.Sanocka 25A

Zapraszamy w godz.:
Poniedziałek - Piatek: 7:00 - 20:00
Sobota: 8:00 - 14:00

Zamówienia publiczne


Ogłoszenie wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego organizowanego przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Wulkanex” Stapiński Krzysztof , w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie:1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Szczegóły w załączniku:    Załącznik - Wynik postępowaniaZapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2017 z dnia 21.09.2017 ; dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej.

Zapraszamy do składnia ofert w postępowaniu organizowanym przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WULKANEX" Stapiński Krzysztof, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie:1.4 „Wzór na konkurencję” – Etap I dotyczy: przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej. Szczegóły w załącznikach:

    Pełna treść zapytania
    Załącznik nr 1 - Formularz Oferty
    Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
    Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych
    Załącznik nr 4 - Wzór umowy warunkowejZapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej

1. Przedmiotem zamówienia jest
  a) przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego
  Pod pojęciem audytu wzorniczego rozumie się analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmuje m.in.: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie
      I. oferty produktowej,
      II. modelu biznesowego,
      III. technologii,
      IV. struktury organizacyjnej,
      V. procesów komunikacji,
      VI. strategii marketingowej,
      VII. zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych,
      VIII. analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
      IX. analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego.

  b) opracowanie strategii wzorniczej, w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego, zawierającego co najmniej następujące elementy:
      I. ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej;
      II. ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;
      III. określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;
      IV. ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;
      V. zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
      VI. rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy
pełna treść zapytania w formacie:
załączniki w formacie:


Informacja o wyniku postępowania wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 1/1.4.POPW/2016 dotyczące przeprowadzenia audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowania strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

ZAMAWIAJĄCY:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WULKANEX" Stapiński Krzysztof
ul. Szkolna 5,
38-483 Milcza
NIP: 6841008339
REGON: 370003434

W wyniku przeprowadzonej analizy ofert na wykonawcę usługi wybrano firmę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymogi postępowania, tj.:

Idealia Sp. z o. o.
Ul. Malików 150D
25 - 639 Kielce
NIP: 9591879565
REGON: 260341225

Informacja o wynikach konkursu zostanie przesłana elektronicznie do oferentów oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego i stronie internetowej PARP. Dziękujemy za złożone oferty
Rzeszów, dnia 5.10.2016 r.